Sist oppdatert <%=stationDate%>-<%=stationTime%>  
   
Temperatur <%=outsideTemp%>
Dagens laveste kl. <%=lowOutsideTempTime%> <%=lowOutsideTemp%>
Dagens høyeste kl. <%=hiOutsideTempTime%> <%=hiOutsideTemp%>
  
<%if visNedbor="1" then%>
Nedbør <%=dailyRain%>
Denne måneden <%=monthlyRain%>
Dette året <%=NedborTekst%> <%=totalRain%>
   
 
<%end if%> <%if visSnodybde="1" then%>
Snødybde <%=SnodybdeDato%> <%=Snodybde%>
  
<%end if%> <%if visVannstand="1" then%>
Vannføring i Lågen <%=VannstandDato%> <%=Vannstand%>
  
<%end if%>
Vind (nåverdi) <%Response.Write(windDirSpeed & " " & windSpeed)%>
Dagens høyeste kl. <%=hiWindSpeedTime%> <%=hiWindSpeed%>
  
Vind (gj. snitt 10 min.) <%=windBeaufort%>
   <%=wind10Avg%>
   
Lufttrykk <%Response.write(barTrend & " " & barometer)%>
Dagens laveste kl. <%=lowBarometerTime%> <%=lowBarometer%>
Dagens høyeste kl. <%=hiBarometerTime%> <%=hiBarometer%>
Lufttrykket er referert til havnivå (QNH)
  
Følt temperatur <%=windChill%>
Dagens laveste kl. <%=lowWindChillTime%> <%=lowWindChill%>
  
Relativ luftfuktighet <%=outsideHumidity%>
Dagens laveste kl. <%=lowHumTime%> <%=lowHumidity%>
Dagens høyeste kl. <%=hiHumTime%> <%=hiHumidity%>
  
Duggpunkt <%=outsideDewPt%>
Dagens laveste kl. <%=lowDewpointTime%> <%=lowDewpoint%>
Dagens høyeste kl. <%=hiDewpointTime%> <%=hiDewpoint%>
  

 

<%if visNedbor="1" then%> <%end if%>